Anwen & Jacob, Miscellaneous photos - 2014/06 - Chiyoko & Guy's Photo Site.