Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
008 Tala

008 Tala