Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
013 Tala

013 Tala