Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
019 Tala

019 Tala