Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
015 Tala

015 Tala