Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
018 Tala

018 Tala