Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
017 Tala

017 Tala