Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
012 Tala

012 Tala