Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
020 Tala Town Market

020 Tala Town Market