Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
009 Tala

009 Tala