Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
014 Tala

014 Tala