Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
007 Tala

007 Tala