Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
016 Tala

016 Tala