Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
011 Tala

011 Tala