Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
006 Tala

006 Tala