Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
005 Tala

005 Tala