Mexico - 1992 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
010 Tala

010 Tala