Bald Butte - 2015/05/18 - Chiyoko & Guy's Photo Site.