Hamilton Mountain & Phlox Point - April 2010 - Chiyoko & Guy's Photo Site.