Bonsai Mirai - 2015/11/15 - Chiyoko & Guy's Photo Site.