A Marathon tour - 2018/10 - Chiyoko & Guy's Photo Site.