Japan 2018/09 - Chiyoko & Guy's Photo Site.
Bowling!

Bowling!